Hästar

 

  • 8 hästar i träning

Raja Ribb Valack 6år 424.400  12,7AK 13,4AM 14,9L

e.Raja Mirchi u.Joyous Sound ue.Sugarcane Hanover

Ägare: J.P Worldwide Consulting

Västerbo Pay Me Valack 6år 187.400 13,5AK 15.1AM 17,2AL

e.Kiss Francais u.Robis Fayette ue.Zoot Suit

Ägare: Stefan Sjödin m.fl

Sofarsogood Valack 6år 100.200  15,9*AM

e.Make it Happen u.Paloma du Bouffey ue.Alf Palema

Ägare: High HB 

Dynamo Doris Sto 5år 

e.Järvsöviking u.Sätra Tyra ue.Röste Bo

Ägare: Kristofer Jansson m.fl

Bear by the day  Valack 6år 200.800 13.8AK 14,4AM

e.Rite on line u.Daily Mail ue.Muscles Yankee

Ägare: High HB

Tesla Q.C. Sto 3år 

e.Raja Mirchi u.Tina Q.C. ue.Quadrophenio

Ägare: J.P. World Wide Consulting

Aurelio Bob Valack 7år 115.888 15,1AM 16,7AL

e.Orlando Vici u.Etoile de la wall ue.Starchip Entrprise

Ägare: J.P.World Wide Consulting

Athena Bob Sto 3år

e.Igor November u.Etoile de la wall ue.Starchip Entrprise

Ägare: Kristofer Jansson